Traduir sense trair.

La traducció: un ofici que no es pot improvisar

Idiom Concept li garanteix una traducció professional, que respondrà a totes les seves necessitats, realitzada per un dels nostres traductors professionals.

Un equip dinàmic està a la seva disposició per respondre a les exigències que requereixi. D’aquesta manera li garantim un nivell de reacció òptim i un resultat a l’altura de les seves expectatives.

  • 1.PROFESSIONALITATTreballem amb traductors professionals experimentats que tradueixen exclusivament cap a la seva llengua materna, i especialitzats en una branca d’activitat que dominen a la perfecció. Els seleccionem pensant en vostè.
  • 2.RAPIDESAEl nostre servei de traducció es caracteritza per respondre ràpidament a totes les seves peticions abans, durant i després d’executar el seu projecte.
  • 3.SIMPLICITATCada encàrrec es gestiona com a un projecte. En aquest sentit, hi intervindrà només un sol interlocutor siguin quins siguin els idiomes als que desitja traduir el seu document, cosa que permet obtenir una major eficiència.
  • 4.PUNTUALITATEls nostres terminis de lliurament són firmes i sempre els respectem. Durant l’elaboració del pressupost, li proposarem el termini més adequat per realitzar una traducció de qualitat. No obstant això, posarem tot l’esforç per tal de reduir aquest termini en cas que necessiti el document més aviat.
  • 5.CONFIDENCIALITATIdiom Concept es compromet a respectar la confidencialitat de la informació que li sigui transmesa abans, durant i després d’oferir el seu servei. En el cas dels textos més sensibles, hi ha la possibilitat de signar un acord de confidencialitat específic vinculat amb el projecte requerit als nostres traductors professionals.
  • En cas que se’ns proporcionin els documents originals, aquests es retornaran al client amb una petició prèvia.