Adaptar les traduccions a l’àmbit financer i comptable és un procés complet que requereix capacitats d’anàlisi i rigor pròpies de traductors especialitzats.

A fi d’oferir serveis de traducció especialitzada en l’àmbit financer i comptable, Idiom Concept ha creat una xarxa de traductors experts en aquest sector. Els nostres traductors són professionals que provenen del món financer: banca, mercats financers i finances empresarials.

Acord d’inversió

Balanç comptable

Compte de resultats

Contracte d’assegurança

Contracte d’inversió

Acord d’inversió

Conveni de mercat

Acord financer

Conveni d’assegurança

Expedient d’inversió

Fitxes de litigis

Guia pràctica

Llibre blanc

Pòlissa d’assegurança

Protocol d’inversió

Protocol financer

Publicació borsària

Informe administratiu

Informe anual

Informe borsari

Informe pressupostari

Informe consolidat

Informe de control de gestió

Informe d’accionariat

Informe d’activitat

Informe d’auditoria

Informe d’investigació

Informe d’avaluació

Informe d’explotació

Informe d’inspecció

Informe d’inversió

Informe d’orientació

Informe de crèdit

Informe de missió

Informe de cens

Informe de recomanacions

Informe de rendibilitat

Informe financer

Informe científic

Informe de volum de negociació